مرور برچسب

پیشگویی کرونا

کتاب پیشگویی سیلویا براون در مورد ویروس کرونا در سال ۲۰۰۸!

سیلویا براون نویسنده کتاب پیشگویی ویروس کرونا کیست؟سیلویا براون نویسنده اهل ایالات متحده آمریکا بود که ادعا می‌کرد یک واسطه روحی بوده و دارای توانایی‌های ماورایی است. او به علت پیش گویی‌هایی که ادعا می‌کرد از طریق ماورایی انجام…