مرور : دسته‌

دسته‌ برتری های ای او اس 8.3
0

از برتری های ios 8.3 می توان به اضافه شدن ۳۰۰ کاراکتر به کیبورد اشاره کرد.

1 12 13 14